Moin Moin!
Veel Vergnögen up uns Siet…

Kiek se siek allns in Roh an! So lehrt se de Firma Frehers & Witt op de Insel Fehmarn kennen.
Se lehrt een Firma kennen mit veel Handwark un Traditschoon aver uk een Firma mit veel Planung för de Tokunft vun Meisterhand.
Kiek se siek uns Projekte an und laat se siek övertügen.
Wi freit uns jümmers op ne`e Opgaven un sünd för uns Kunnschaft mit Hart un Hand dorbi.